گام اول

اگر می خواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی فقط یک کار کن :    بخوان و             بخوان و                           بخوان    
/ 0 نظر / 5 بازدید
شهریور 91
2 پست
مرداب
1 پست
کویر
1 پست