گام اول

اگر می خواهی به دست هیچ دیکتاتوری گرفتار نشوی

فقط یک کار کن :

   بخوان و

            بخوان و

                          بخوان

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید